English
הקטלוגאודותעל האתרדף הבית
מנחם שמי
 
  
חתימות

ככלל, אמנים נוהגים לחתום על יצירותיהם. עם זאת, ידועים מקרים רבים מאד שבהם אמנים נמנעו מלעשות כן וסיבותיהם עמם. הימצאות חתימה הינה בבחינת עדות מסייעת לזיהויה של תמונה אך לא תנאי הכרחי.

מנחם שמי לא הקפיד לחתום על כל יצירותיו. כשעשה כן חתם בצורות שונות: שמידט, שמיט, שמי, ולעיתים עם ראש התיבה מ. ברוסיה חתם ברוסית. החל ברישום הראשון בירושלים ב-1914 ועד 1921 חתם "שמידט". ב-1922 החל להשתמש גם בשם "שמיט", שבו הִרבה לחתום על ציוריו בשנות ה-30. על ציוריו מופיעה החתימה "שמי" לראשונה, ובאופן חד-פעמי, ב- 1944. ב-1948 מופיע השם "שמי" לעתים קרובות יותר לצד החתימה "שמיט", ומ-1949 ואילך כמעט תמיד. חתימותיו בלועזית מגוונות גם הן: shmidt; schmidt; schmit; shmit וכן shemi.

אחדות מיצירותיו של שמי נחתמו בשמו בידי אחרים ואין בכך לפגוע בערכן האמנותי. מאידך לעיתים מופיעות תמונות הנושאות חתימות המשויכות כביכול למנחם שמי והן בעליל אינן תמונות מעשה ידו. תמונות כאלה אינן נכללות בקטלוג זה.

להמחשת מגוון חתימותיו של מנחם שמי מוצגות דוגמאות נבחרות של חתימות אופייניות מתקופות שונות של פעילותו.

 
חתימות של מנחם שמי
אודות האמן
קורות חיים
חתימות האמן
תערוכות
עבודות תיאטרון
פרסומים
ביבליוגרפיה
יולה עיצוב גרפי ובניית אתריםעמותת מנחם שמי להנצחת מורשתו של הצייר מנחם שמי

 בניית אתרים   סטנדרט