English
הקטלוגאודותעל האתרדף הבית
מנחם שמי
 
  
תערוכות

תערוכות יחיד בחייו
193718-1 באוקטובר, גלריה בילייה (Billiet), פריז
19441 במרץ – 1 באפריל, גלריה גולדנברג, קהיר
12-6 בספטמבר, אולם התערוכות, NAAFI, נאפולי
1945מרץ-אפריל, מועדון החיילים היהודים, רומא
194617 בנובמבר – 7 בדצמבר, "מנחם שמיט, 1945-1942", מוזיאון תל-אביב (48 תמונות מהווי הצבא ואווירת המלחמה במקומות שבהם שהה) (קטלוג)

תערוכות יחיד לאחר מותו
195225 בדצמבר – ינואר 1953, "מנחם שמי (שמידט), 1951-1897: תערוכת זיכרון", מוזיאון תל-אביב (קטלוג; טקסט: אויגן קולב, חיים אתר)
1953פברואר, בית ברל, קיבוץ נען

מרץ – אפריל, מוזיאון לאמנות חדישה, חיפה

1958מאי, מוזיאון ע"ש גליצנשטיין, צפת
195924 באפריל, "תערוכה רטרוספקטיבית לרגל פתיחת אולם שמי", משכן לאמנות, עין חרוד.
196127 ביולי – 26 באוגוסט, מוזיאון לאמנות חדישה, חיפה (קטלוג; טקסט: צבי מאירוביץ)
1966נובמבר – דצמבר, מוזיאון ישראל, ירושלים (קטלוג; טקסט: יונה פישר)
196712 בינואר – 4 בפברואר, בית האמנים, תל-אביב
מרץ-אפריל, מוזיאון לאמנות חדישה, חיפה
197819 ביוני, פתיחת חדר תצוגה ליצירות מנחם שמי, מוזיאון לאמנות חדישה, חיפה (קטלוג; טקסט: גבריאל תדמור, יהודית שן-דר)
198214 במרץ – 4 באפריל, "מנחם שמי: מבחר מאוסף משכן לאמנות, עין חרוד", בית יד לבנים, תל-אביב
199916 ינואר – יוני, "חדר מנחם שמי", המוזיאון לאמנות, חיפה)
200911 ספטמבר– 29 נובמבר, "מנחם שמי - אדם ואמן", מוזיאון תל-אביב לאמנות (ספר; טקסט: דליה בלקין)
20106 פברואר – 17 יולי, "להנציח אותך במידת יכולתי", מוזיאון חיפה לאמנות (קטלוג; טקסט: דליה בלקין)

11 ספטמבר – 12 דצמבר, "מנחם שמי בעין חרוד", משכן לאמנות, עין חרוד (ספר; טקסט: דליה בלקין)


תערוכות קבוצתיות בחייו
1924"התערוכה השנתית של אגודת אמנים עברית", מגדל-דוד (3), ירושלים
1925"התערוכה השנתית של אגודת אמנים עברית", מגדל-דוד (4), ירושלים
1926"תערוכת אמנים מודרנים" (1), צריף האוהל, תל-אביב
"התערוכה השנתית של אגודת אמנים עברית", מגדל-דוד (5), ירושלים
1927"תערוכת אמנים מודרנים" (2), צריף האוהל, תל-אביב
1928"התערוכה השנתית של אגודת אמנים עברית", מגדל-דוד (7), ירושלים
"תערוכת אמנים מודרנים" (3), צריף האוהל, תל-אביב
1929"תערוכת אגודת אמנים עברית", יריד המזרח, תל-אביב
תערוכת "מסד" (1), צריף האוהל, תל-אביב
1930"תערוכה משותפת", גימנסיה הרצליה, תל-אביב
תערוכת "מסד" (2), גימנסיה הרצליה, תל-אביב
1932"תערוכת אמנים מודרנים", ביתן האגודה ליד מוזיאון תל-אביב
1935"התערוכה הקולקטיבית", תל-אביב
1936"תערוכת אמני ארץ-ישראל, לזכרו של מאיר דיזנגוף", מוזיאון תל-אביב
1937"תערוכת אמני חיפה", קלוב הסטודנטים, חיפה
1938"התערוכה הכללית של אמני ארץ-ישראל", מוזיאון תל-אביב
"תערוכת אמני חיפה", בית אגודת הפקידים, חיפה
1939ביתן פלשתינה, היריד הבינלאומי, ניו-יורק
1940"אפתקר, שמי, לבנון, שור", מוזיאון תל-אביב
1941"תערוכת אמני ארץ-ישראל, לציון שמונים להולדת מאיר דיזנגוף", בית הבימה, תל-אביב

"תערוכת ציירי הגליל העליון ועמק הירדן", בית ספר אליאנס, צפת

1942"התערוכה הכללית של אמני ארץ-ישראל", בית הבימה, תל-אביב
"הרחוב בציור", גלריה לאמנות, תל-אביב
1943"התערוכה הכללית של אמני ארץ-ישראל", גלריה לאמנות, תל-אביב ("קומפוזיציות חייליות" מחיי המחנה במצרים)

"תערוכת אמני חיפה", ספריית בית פבזנר, חיפה (לרגל פתיחתו של חלל התערוכות הראשון בחיפה)

1944תערוכת חיילים, קהיר
תערוכת חיילים, נאפולי (פרס ראשון)
1946"התערוכה הכללית של אמני ארץ-ישראל", בית הבימה, תל-אביב
1948"התערוכה הכללית של אמני ארץ-ישראל", בית האמנים, תל-אביב
1950הביתן הישראלי, הביינאלה הבינלאומית לאמנות, ונציה

מבחר תערוכות קבוצתיות לאחר מותו
1955"שבעה ציירים ישראלים", הביתן הישראלי, הביינאלה של סאו-פאולו (קטלוג; טקסט: חיים גמזו)
1957"ראשית המודרניזם בציור הארצישראלי, 1930-1920", מוזיאון תל-אביב (קטלוג; טקסט: אויגן קולב)
1958"עשר שנות ציור ישראלי", מוזיאון תל-אביב (קטלוג; טקסט: אויגן קולב)
1965"מגמות באמנות הישראלית", מוזיאון ישראל, ירושלים (קטלוג; טקסט: יונה פישר)
1968"מגדל דוד: ראשית הציור בארץ-ישראל", מוזיאון ישראל, ירושלים (קטלוג; טקסט: יונה פישר)
1971"האקספרסיוניזם הארצישראלי בשנות ה-30 וקשריו עם אסכולת פריז", מוזיאון ישראל, ירושלים (קטלוג; טקסט: יונה פישר)
1972"מהנוף אל ההפשטה ומההפשטה אל הטבע", מוזיאון ישראל, ירושלים (קטלוג; טקסט: יונה פישר)
1973"דיוקן עצמי באמנות הישראלית", מוזיאון חיפה לאמנות חדישה (קטלוג; טקסט: גבריאל תדמור)
1978"רישומים לתיאטרון הבימה", ביתן הלנה רובינשטיין לאמנות בת-זמננו, מוזיאון תל-אביב (קטלוג; טקסט: עדנה מושנזון)
1981"אמני ישראל, 1920-1980", המוזיאון היהודי, ניו-יורק (קטלוג; טקסט: סוזן תומרקין-גודמן)
1982"דמות החלוץ באמנות ישראל", משכן נשיאי ישראל, ירושלים (קטלוג; טקסט: גדעון עפרת)

"שנות ה-20 באמנות ישראל", מוזיאון תל-אביב (קטלוג; טקסט: מארק שפס)

1985"ציורי ארץ ישראל מסוף שנות ה-20 עד שנות ה-40: מתוך אוסף גבעון", הגלריה לאמנות, אוניברסיטת בן-גוריון, באר-שבע (קטלוג; טקסט: חיים פינקלשטיין)

"ציוני-דרך באמנות ישראל", מוזיאון ישראל, ירושלים (קטלוג; טקסט: יגאל צלמונה)

1994"צברים באמנות הישראלית, 1990-1910", ביתן הלנה רובינשטיין לאמנות בת-זמננו, מוזיאון תל-אביב לאמנות (קטלוג; טקסט: גדעון עפרת)
1995"ציורים בתיאטרון: מתוות למחזות תנ"כיים", מוזיאון ארץ-ישראל, תל-אביב (קטלוג; טקסט: אורנה בן-מאיר)
1998"תשעים שנה של אמנות ישראלית: מבחר מאוסף יוסף חכמי – הפניקס הישראלי", מוזיאון תל-אביב לאמנות (קטלוג; טקסט: מרדכי עומר)

"עיצוב הבמה העברית מהדיבוק ועד כפר", מוזיאון מאנה כ"ץ, חיפה (קטלוג; טקסט: מיכל טלטש)

"טובל במים, טובל באור: מאה שנות צבעי מים בישראל", מוזיאון ישראל, ירושלים (קטלוג; טקסט: מאירה פרי-להמן)

2003"אמנות ישראלית בבנק דיסקונט לישראל" (קטלוג; טקסט: יורם רווין)
2004"אין עם חדש: אמנות ישראלית בנתיב האמנות היהודית", זמן לאמנות, תל-אביב (קטלוג; טקסט: גדעון עפרת)
2006"מראי-אדם: ציור, פיסול וצילום מאוסף הפניקס הישראלי", מוזיאון אשדוד לאמנות, מרכז מונארט (קטלוג; טקסט: יונה פישר)
2008"1948: אמנות עברית-ארצישראלית המוליכה אל המחר", משכן לאמנות, עין חרוד (קטלוג; טקסט: אליק מישורי)

"העשור הראשון: הגמוניה וריבוי", משכן לאמנות, עין חרוד (קטלוג; טקסט: גליה בר-אור, גדעון עפרת)

2009 "מבחר אמנות ישראלית מאוסף גבי ועמי בראון", משכן לאמנות, עין חרוד (קטלוג; טקסט: גליה בר אור)
אודות האמן
קורות חיים
חתימות האמן
תערוכות
עבודות תיאטרון
תערוכות
תערוכות
יולה עיצוב גרפי ובניית אתריםעמותת מנחם שמי להנצחת מורשתו של הצייר מנחם שמי

 בניית אתרים   סטנדרט