English
הקטלוגאודותעל האתרדף הבית
מנחם שמי
 
  
עמותת מנחם שמי (ע'ר)

עמותת מנחם שמי (ע"ר), ששמה בתחילה היה עמותת זהר צבעים (ע"ר), הוקמה בשנת 2008 כדי להנציח את מורשתו האמנותית של הצייר מנחם שמי. מטרות העמותה הוגדרו במסמך היסוד שלה כלהלן:

  • להנחיל את המודעות לאישיותו ומורשתו האמנותית של הצייר מנחם שמי (1897–1951) בתודעת הציבור.
  • לערוך בשנים 2009–2011 תערוכות מיצירותיו של הצייר מנחם שמי בשיתוף פעולה עם המוזיאונים לאמנות בתל אביב, עין חרוד, חיפה ונוספים.
  • להוציא לאור קטלוגים מיצירותיו של מנחם שמי ופרסומים הקשורים בו ובמורשתו בין באופן עצמאי ובין בשיתוף פעולה עם מוסדות תרבות ישראליים וזרים.
  • להתקין ולהפעיל אתר אינטרנט המוקדש ליצירתו ומורשתו של מנחם שמי.
  • לפעול לגיוס מקורות כספיים ואחרים על-ידי תרומות ומענקים לקידום מטרות העמותה והגשמתן.

תוך חודשים ספורים מהקמתה החלה העמותה במימוש מטרותיה על-ידי גיוס ראשוני של תרומות, הוצאתו לאור של ספר המוקדש לאישיותו ויצירתו של שמי, העמדת תערוכה מקפת מיצירותיו במוזיאון תל אביב לאמנות (ספטמבר – נובמבר 2009), מוזיאון חיפה לאמנות (פברואר – יולי 2010) ובמשכן לאמנות, עין חרוד (ספטמבר – דצמבר 2010) ובהשקתו והפעלתו של אתר זה.

מנחם שמי – אדם ואמן מאת דליה בלקין, ספר מהודר בהוצאת עמותת זהר צבעים (ע"ר) יצא לאור בשנת 2009. בספר כ-260 עמודים, כ-100 רפרודוקציות צבע ואיורים רבים ובו מחקר מקיף של בלקין אודות מנחם שמי ויצירתו האמנותית וכן מאמרים נלווים של פרופ' מרדכי עומר ושל ד"ר גליה בר אור לרבות תקציר ותרגומים באנגלית. ניתן להזמין את הספר באמצעות פניה לעמותה: [email protected].

עמותת מנחם שמי (ע"ר) הוקמה ומופעלת על-ידי מתנדבים שעושים מלאכתם ללא תמורה. כל הכנסות העמותה מוקדשות למימוש מטרותיה בלבד. העמותה תודה לכל מי שיסייע כספית לקידום מטרותיה. כתובת העמותה: [email protected].

 
על האתר
עמותת מנחם שמי
דליה בלקין, אוצרת
קישורים
יולה עיצוב גרפי ובניית אתריםעמותת מנחם שמי להנצחת מורשתו של הצייר מנחם שמי

 בניית אתרים   סטנדרט