English
הקטלוגאודותעל האתרדף הבית
מנחם שמי
 
  
עבודות לתיאטרון
כתר דוד, מאת קלדרון דה-לה-ברקה, בתיאטרון הבימה (בכורה: 23.5.1929)
תרגום: יצחק למדן, בימוי: אלכסנדר דיקי, מוזיקה: שלמה רוזובסקי
בכור השטן, מאת ג'ורג' ברנרד שאו, בתיאטרון הבימה (בכורה: 1.7.1931)
תרגום: שאול טשרניחובסקי, בימוי צבי פרידלנד
כבלים, מאת ה. לייויק (לייויק הלפרין), בתיאטרון הבימה (בכורה: 16.12.1931)
תרגום: צבי ויסלבסקי, בימוי: ברוך צ'מרינסקי, מוזיקה: פורדהאוס בן ציסי
עמך, מאת שלום עליכם, בתיאטרון הבימה (בכורה: 1932)
תרגום: יצחק דב ברקוביץ, בימוי: צבי פרידלנד וברוך צ'מרינסקי,
מוזיקה: אריך ולטר שטרנברג
שאפ, מאת ה. לייויק (לייויק הלפרין), בתיאטרון אוהל (בכורה: 13.7.1932)
תרגום: אברהם שלונסקי, בימוי: משה הלוי
בשפל, מאת מקסים גורקי, בתיאטרון אוהל (בכורה: 2.2.1933)
תרגום: אברהם שלונסקי, בימוי: משה הלוי
אותו ואת בנו, מאת יצחק דב ברקוביץ, בתיאטרון הבימה (בכורה: 30.1.1934)
בימוי: ברוך צ'מרינסקי
זאבים, מאת רומן רולן, בתיאטרון הבימה (בכורה: 16.5.1934)
תרגום: יעקב הורוביץ, בימוי: צבי פרידלנד, מוזיקה: פורדהאוס בן ציסי
ריחיים, מאת דוד ברגלסון, בתיאטרון אוהל (בכורה: 11.2.1935).
תרגום: אברהם שלונסקי, בימוי: משה הלוי, מוזיקה: י. יעקובסון
רביזור, מאת ניקולאי גוגול, בתיאטרון הבימה (בכורה: 23.3.1935)
תרגום: אברהם שלונסקי, בימוי: צבי פרידלנד
גן הדובדבנים, מאת אנטון צ'כוב, בתיאטרון הבימה (בכורה: 28.3.1939)
תרגום: גרשם שופמן, בימוי: צבי פרידלנד, מוזיקה: פורדהאוס בן ציסי
שלטון החושך, מאת לב טולסטוי, בתיאטרון אוהל (בכורה: 18.8.1940)
תרגום: אברהם שלונסקי, בימוי: משה הלוי
החטא ועונשו, לפי פיודור דוסטוייבסקי, בתיאטרון הבימה (בכורה: 25.4.1942)
תרגום: אברהם לוינסון, בימוי: צבי פרידלנד, מוזיקה: פורדהאוס בן ציסי
קידוש השם, מאת שלום אש, בתיאטרון הבימה (בכורה: 23.12.1947)
תרגום: יעקב הורוביץ, בימוי: צבי פרידלנד, מוזיקה: אלכסנדר אוריה בוסקוביץ
אודות האמן
קורות חיים
חתימות האמן
תערוכות
עבודות תיאטרון
פרסומים
ביבליוגרפיה
יולה עיצוב גרפי ובניית אתריםעמותת מנחם שמי להנצחת מורשתו של הצייר מנחם שמי

 בניית אתרים   סטנדרט